№ 159-па от 24.02.2014 (в ред. от 07.07.2014 г. № 599-па, от 26.01.2015 г. № 93-па, от 16.12.2015 г. № 1158-па, от 11.11.2016 г. № 923-па, 12.04.2019 № 403-па, 30.08.2019 № 1676-па) "О проверке достоверности и полноты сведений..."